Bryan H. King, profesor psychiatrii, kierownik Oddziału Psychiatrii Dzieci i Młodzieży na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Francisco (UCSF – University of California, San Francisco) USA. Z-ca Przewodniczącego Oddziału Usług Behawioralnych dla Dzieci w Szpitalu Dziecięcym UCSF Benioff Children’s Hospitals w San Francisco, USA.

Członek Komisji Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego ds. zaburzeń neurorozwojowych odpowiedzialnej za przygotowanie nowych kryteriów diagnostycznych zaburzeń ze spektrum autyzmu w DSM-5.

Absolwent Wydziału Medycznego, Kierunku Lekarskiego w Medical College of Wisconsin oraz Wydział Biznesu w George Washington University School of Business, USA. Doświadczenie zawodowe na wielu stanowiskach klinicznych, akademickich i kierowniczych m.in. w UCLA David Geffen School of Medicine, Dartmouth Medical School, Seattle Children’s Hospital, Dartmouth-Hitchcock Medical Center and Children’s Hospital at Dartmouth-Hitchcock, UCLA Neuropsychiatric Institute and Hospital, USA.

Członek Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (APA) oraz Amerykańskiego Stowarzyszenia Psychiatrów (ACP), ogłoszony wybitnym członkiem Amerykańskiej Akademii Psychiatrii Dzieci i Młodzieży (AACAP). Nagrodzony wieloma nagrodami za pracę na rzecz osób z niepełnosprawnościami i zaburzeniami rozwojowymi m.in.: AACAP’s George Trajan Award for Contributions in Developmental Disabilities (1995), APA’s Frank J. Menolascino Award for Psychiatric Services for Persons with Intellectual Development Disorders/Developmental Disabilities (2001).

Badania naukowe Profesora Kinga skupiają się przede wszystkim w obszarze badań klinicznych nad autyzmem i niepełnosprawnością umysłową. Autor ponad 120 publikacji naukowych. Uczestniczył w kilkunastu, zakrojonych na szeroką skalę, wieloośrodkowych badaniach klinicznych leków stosowanych u pacjentów w zaburzeniach ze spektrum autyzmu. Aktualnie Profesor King współpracuje z wybitnymi klinicystami, naukowcami i studentami Wydziału Medycznego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, wspierając i uczestnicząc w badaniach naukowych, edukacji i rozwijaniu usług medycznych.