Uchwała Zarządu Stowarzyszenia SOLIS RADIUS w sprawie zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa

Aktualizacja 25.03.2020

Drodzy Rodzice.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  informujemy, iż zajęcia w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym SOLIS RADIUS przy ulicy Strażackiej 12 D, Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym SOLIS RADIUS 2 przy ulicy Saskiej 54 i 56, Niepublicznym Przedszkolu Specjalnym SOLIS RADIUS przy ulicy Goździkowej 11 oraz Niepublicznej Specjalnej Szkole Podstawowej SOLIS RADIUS przy ulicy Goździkowej 11 będą zawieszone do 10 kwietnia 2020 r. włącznie.

Nauka jednak zgodnie odbywać się będzie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, tj. zdalnie.

Każdy z Rodziców otrzyma komunikat w sprawie organizacji w prowadzonych przez Stowarzyszenie placówkach. Wychodząc na przeciw każdemu z rodziców i dzieci, dostosowujemy podstawy programowe, tak aby można było je realizować w domu, a także niezależnie od ograniczeń technicznych, by każde dziecko miało możliwość korzystania z przygotowanych przez nas materiałów.

Z poważaniem

Zarząd Stowarzyszenia SOLIS RADIUS

 

Archiwum Aktualizacji

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia SOLIS RADIUS w sprawie zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa
Przewiń do góry