Zapytanie ofertowe z dnia 13 listopada 2018 r. na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn. „Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS”


Zapytanie ofertowe z dnia 29 maja 2018 r. na częściową realizację zamówienia przeprowadzenia form wsparcia w zakresie terapii zajęciowej.


Zapytanie ofertowe z dnia 24 maja 2018 r. na częściową realizację zamówienia przeprowadzenia zajęć rehabilitacyjnych.


Zapytanie ofertowe z dnia 27 marca 2018 r. na częściową realizację zamówienia przeprowadzenia wybranych zajęć terapeutycznych.


Zapytanie ofertowe z dnia 18 stycznia 2018 r. na częściową realizację zamówienia przeprowadzenia zajęć terapii psychologiczno-pedagogicznej.


Zapytanie ofertowe z dnia 14 listopada 2017 r. na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn. „Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS”.


Zapytanie ofertowe z dnia 15 listopada 2017 r. na częściową realizację zamówienia przeprowadzenia wybranych zajęć terapeutycznych.


Zapytanie ofertowe z dnia 28 sierpnia 2017 r. na częściową realizację zamówienia przeprowadzenia zajęć grupowych gimnastyki korekcyjnej z zajęciami sportowymi


Zapytanie ofertowe z dnia 24.10.2016 r. na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn. „Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS”


Zapytanie ofertowe z dnia 12 sierpnia 2016 r. na częściową realizację zamówienia przeprowadzenia zajęć terapii psychologiczno – pedagogicznej


Zapytanie ofertowe z dnia 13 kwietnia 2016 r. na częściową realizację zamówienia przeprowadzenia wybranych zajęć terapeutycznych.


Zapytanie ofertowe z dnia 25 marca 2016 r. na częściową realizację zamówienia przeprowadzenia zajęć terapii zajęciowej.


Zapytanie ofertowe z dnia 21 marca 2016 r. na wynajęcie niecki basenowej dla instruktora terapeuty i osoby niepełnosprawnej.


Zapytanie ofertowe z dnia 29.01.2016 r. na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn. „Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS”


Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 4 listopada 2015 r.  z wyboru Wykonawcy usługi audytu zewnętrznego


Zapytanie ofertowe z 22.12.2015