Projekt – Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS

OPIS ZADANIA

Kierunek pomocy:

  1. ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Typ projektu: Prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła)
Nazwa zadania: Zadanie 1) prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek
Cel projektu: Prowadzenie (kontynuacja) terapii dla dzieci (osób) niepełnosprawnych i ich rodzin ze szczególnym ukierunkowaniem na rodziny dzieci z autyzmem poprzez realizowanie programu kompleksowej terapii i rehabilitacji:

  • dzieci w wieku rozwojowym, opartej na wczesnej diagnostyce i wczesnej terapii zaburzeń;
  • zmniejszanie skutków niepełnosprawności w celu zapobieżenia ich wykluczeniu społecznemu.

Rodzaj projektu: Projekt wieloletni
Liczba okresów finansowania, wyznaczonych w ogłoszeniu o konkursie, w których mieści się planowana realizacja projektu:

2 okresy, łącznie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 marca 2025 roku

Termin realizacji projektu:

  • Rozpoczęcie 2023-04-01
  • Zakończenie 2025-03-31

Charakter projektu: Ciągły
Zakres terytorialny projektu: Regionalny

Podpisanie umowy nr ZZO/000257/09/D na realizację projektu pn.: „Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS” finansowanego ze środków PFRON