Attention Autism – Gina Davies – model rozwijania komunikacji poprzez uwagę.

Attention Autism to model interwencji opracowany przez Ginę Davies, specjalistę logopedę. Głównym celem jest  wykorzystanie silnie motywujących, wizualnych działań do rozwoju spontanicznej komunikacji dzieci z autyzmem . Głównym celem Giny jest to, aby sesje były zabawne i „ stanowiły nieodparte zaproszenie do nauki ”, takie któremu nawet dziecko, które ma trudności z koncentracją uwagi się nie oprze.

Głównym celem oddziaływań programu Giny jest :

  • przyciągnięcie uwagi dziecka
  • poprawa wspólnego pola uwagi
  • Rozwijanie wspólnej przyjemności z zajęć grupowych
  • Zwiększenie uwagi w zajęciach prowadzonych przez dorosłych
  • Zachęcanie do spontanicznej interakcji w naturalnym środowisku grupowym
  • Zwiększenie komunikacji niewerbalnej i werbalnej poprzez komentowanie
  • Budowanie bogactwa i głębi słownictwa
  • Dobrze się bawić!

Program Attention Autism przechodzi przez szereg etapów, opierając się na każdym poziomie umiejętności. Każdy nowy etap jest wprowadzany, gdy grupa jest gotowa do rozwijania umiejętności uwagi, następnie  w miarę rozwoju pewności siebie i umiejętności społecznych wprowadzane są następujące umiejętności np. Dzielenie się materiałami, praca z partnerem, rozwiązywanie problemów. W następnej kolejności dziecko zdobywa umiejętności edukacyjne. Można także zajęcia uogólnić na zajęcia z programu nauczania (np. Umiejętność czytania, pisania i liczenia) w celu ułatwienia uczenia się i rozwijania umiejętności szkolnych.