„Działamy razem” – PFRON – Dorośli

Konkurs 1/2022

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

DOROŚLI

 

Dokumenty do pobrania, wypełnienia i dostarczenia do dnia 31 marca 2023 roku

Dokumenty do pobrania przez beneficjenta pełnoletniego zdolnego do czynności prawnych:

 

1) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych(dorośli) – dostarczyć 1 egz.

2) Umowa współpracy(dorośli) – dostarczyć 2 egz.

3) Wykonać kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – dostarczyć 1 egz.

 

Rekrutacja do projektu pn.: Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUSpełna treść informacji