Centrum terapii

Oferujemy pomoc i wsparcie terapeutyczne osobom z zaburzeniami neurorozwojowymi jak i z innymi niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością.  Tworzymy zespół świetnie wykształconych specjalistów z bogatym doświadczeniem zawodowym. Opieką terapeutyczną obejmujemy środowisko rodzinne, edukacyjne i społeczne. Łączymy różne podejścia terapeutyczne. Indywidualnie do potrzeb danej osoby dopasowujemy metody i formy wsparcia.

Całość opieramy o autorskie innowacyjne podejście do terapii.

Profesjonalna pomoc zaczyna się od rozpoznania problemu.

Chcąc rozpocząć terapię należy umówić się na:

WSTĘPNĄ WIZYTĘ KONSULTACYJNĄ

( nie jest to wizyta diagnostyczną) – ma na celu ustalenie dalszej ścieżki pomocowo- diagnostycznej zgłaszającej się osoby, dziecka. Składa się z następujących elementów:

  • wywiadu z rodzicem,
  • wstępnej analizy dokumentacji- pod kątem ustalenia zasobów i potrzeb,
  • ustalenia i instrukcji dotyczącej dalszego postępowania diagnostyczno-terapeutycznego
  • instruktażu dotyczącego przygotowania dokumentów np. do orzeczenia
  • instruktażu dotyczącego możliwości ustalenia planu terapeutycznego

WSTĘPNĄ WIZYTĘ TERAPEUTYCZNĄ –  wizyta ma na celu diagnozę potrzeb diagnostycznych, terapeutycznych , ma charakter merytoryczny-wielospecjalistyczny.

Składa się z:

  • specjalistycznego wywiadu rozwojowo- diagnostycznego z rodzicem, lub pacjentem,
  • analizie nozologicznej dokumentów- mającej na celu zdiagnozowanie potrzeb terapeutyczno- leczniczych,
  • ustalenie zasad współpracy oraz określenie kierunku działań, które należy podjąć w celu pomocy zgłaszającej się osobie,
  • podsumowania i konkretnego ukierunkowania

Po przeprowadzeniu wizyt możemy zaproponować właściwą formę i  rodzaj terapii: