Diagnoza kompleksowa

Na diagnozę kompleksową może zarejestrować dziecko rodzic jeżeli ma wątpliwości co do prawidłowości rozwoju dziecka, może też  kierować, neurolog, pediatra, lekarz rodzinny i każdy inny specjalista zaniepokojony nieprawidłowościami w rozwoju dziecka lub  lekarz psychiatra po wystawieniu wstępnej diagnozy. Diagnozę wykonuje się w sytuacji, kiedy dziecko wymaga pogłębionej obserwacji.

Celem diagnozy funkcjonalnej jest:

ocena, czy prezentowane przez dziecko objawy kliniczne (grupa objawów klinicznych) należą do zaburzeń ze spektrum autyzmu, eliminacja hipotez najmniej prawdopodobnych i w miarę potrzeby zlecenie nowych badań oraz postawienie ostatecznej diagnozy.

Zespół diagnostyczny: lekarz psychiatra, oligofrenopedagog, psycholog, neurologopeda

Diagnoza składa się z trzech wizyt :

– wywiad rozwojowy, analiza dokumentacji i nagrań

– spotkanie diagnostyczne –  lekarz psychiatra , psycholog, oligofrenopedagog, neurologopeda

– wydanie diagnozy funkcjonalnej w formie pisemnej  i omówienie dalszego postępowania leczniczo-terapeutycznego

 

 Na wizytę diagnostyczną należy zabrać obowiązkowo ze sobą następującą dokumentację dziecka:

-książeczka zdrowia

-ksero dokumentacji medycznej (wyniki badań neurologicznych – EEG, MR, TK, metabolicznych, genetycznych, badanie słuchu, wzroku – w sytuacji, jeśli u dziecka przeprowadzano w/w badania), wszystkie wypisy z pobytów szpitalnych,

-informacje ze szkoły – od pedagoga szkolnego, wychowawcy, nauczyciela wspomagającego, nauczyciela  rewalidacji, w przypadku dzieci powyżej 3 klasy szkoły podstawowej, świadectwa klas I- III

-informacja z przedszkola – wychowawcy, jeśli dziecko aktualnie uczęszcza do przedszkola lub ksero gotowości szkolnej, jeśli dziecko ukończyło ten etap edukacji,

-informacje od terapeutów, jeśli dziecko uczestniczy w procesie terapeutycznym

-nośnik z nagraniem (do 60 minut) typowych zachowań dziecka, zachowań niepokojących rodziców, swobodnej, samodzielnej zabawy oraz zabawy z rodzeństwem, rodzicami.

 

Całkowity koszt diagnozy : 900 zł 

Płatne do 7 dni od umówienia wizyty na rachunek Stowarzyszenia numer :

48 1540 1131 2113 6207 2850 0018

W tytule : Diagnoza kompleksowa imię i nazwisko dziecka

POWYŻSZA DIAGNOZA NIE ZAWIERA BADANIA ILORAZU INTELIGENCJI, BADANIA ADOS 2, ADI-R, STAT TEST, BOSCC.

Przewiń do góry