Diagnozy

Nasza placówka posiada w swojej ofercie możliwość przeprowadzenia:

Diagnoza funkcjonalna Jest diagnozą niemedyczną podczas której, określane zostają deficyty w poszczególnych sferach oraz określany jest kierunek dalszego postępowania diagnostyczno-terapeutycznego (np. skierowanie na dalsze badania, pogłębienie diagnostyki). WIĘCEJ INFORMACJI
Wielospecjalistyczna diagnoza kompleksowa Jest zespołowym postępowaniem diagnostycznym mającym na celu postawienie diagnozy nozologicznej (różnicowej) w oparciu o klasyfikacje ICD-10 oraz DSM-5. Stawiana jest przez zespół specjalistów pod kierunkiem lekarza psychiatry. WIĘCEJ INFORMACJI
Diagnoza psychologiczna (neuropsychologiczna) Diagnoza psychologiczna ma na celu określenie trudności w funkcjonowaniu pacjenta, zarówno rozwojowych, emocjonalnych, jak i społecznych, określenie  przyczyn tych trudności oraz wstępne opracowanie wniosków dotyczących planu oddziaływań zaradczych i terapeutycznych, mających na celu zmniejszenie lub całkowite ich  przepracowanie.  Diagnoza psychologiczna dotyczy zarówno dzieci jak i dorosłych pacjentów. WIĘCEJ INFORMACJI
Diagnoza fizjoterapeutyczna (funkcjonalna – ruchowa) Diagnoza fizjoterapeutyczna ma na celu określenie problemów związanych ze stanem fizycznym pacjenta. Znalezieniem przyczyn nieprawidłowego funkcjonowania fizycznego oraz opracowanie odpowiednich interwencji rehabilitacyjnych mających na celu poprawę funkcjonowania pacjenta. WIĘCEJ INFORMACJI
Diagnoza integracji sensoryczno-motorycznej Diagnoza ma na celu zweryfikowanie zaburzeń funkcjonowania osoby w środowisku oraz określenie czy u podłoża tych trudności leżą zaburzenia w sferze procesów integracji sensorycznej. WIĘCEJ INFORMACJI
Badanie – ADOS-2 ADOS-2 jest to wystandaryzowane narzędzie/protokół  wykorzystywane w diagnozowaniu osób z podejrzeniem zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD).  Równocześnie jest jednym z najpopularniejszych na świecie i najwyżej cenionych narzędzi diagnostycznych stosowanych w rozpoznawaniu ASD. WIĘCEJ INFORMACJI
Regulamin diagnozy: KLIKNIJ ABY ZOBACZYĆ REGULAMIN DIAGNOZY
Przebieg diagnozy: KLIKNIJ ABY ZOBACZYĆ PRZEBIEG DIAGNOZY