Działalność

W ramach działalności odpłatnej Stowarzyszenia SOLIS RADIUS zapraszamy na:

Konsultacje eksperckie, zajęcia terapeutyczne

Opracowanie indywidualnych planów pracy.

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym szczególnie dla dzieci z autyzmem, Zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi, dzieci z zaburzeniami genetycznymi, neurologicznymi oraz dzieci z problemami rozwoju mowy i komunikacji.

 

Działalność odpłatna Pożytku Publicznego

Rzeszowskie Stowarzyszenie Na Rzecz dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych SOLIS RADIUS w Rzeszowie spełniając warunki zawarte w Ustawie z dn. 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) otrzymało w 2005 roku status Organizacji Pożytku Publicznego. Na podstawie art. 8 ust. 1 w/w Ustawy z dniem 1 lipca 2012 roku wprowadza na terenie Ośrodka Terapeutycznego SOLIS RADIUS w Rzeszowie ul. Saska 54 działalność odpłatną pożytku publicznego.

Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego

Stowarzyszenia SOLIS RADIUS.