HANDLE-Judith Blustone

Nazwa metody HANDLE® jest akronimem w języku angielskim utworzonym z pierwszych liter słów: Holistic Approach to Neuro-Development and Learning Efficiency, co tłumaczy się na język polski jako holistyczne podejście do neurorozwoju i skutecznego uczenia się.   Powyższa metoda łączy wiedzę z różnych dziedzin nauki i medycyny- fizjoterapii, psychologii, neurologii, edukacji, żywienie. Człowiek ujmowany jest w niej jako holistyczna całość. Terapia polega na ćwiczeniach wzmacniających układ nerwowy, równocześnie terapia obejmuje również żywienie i inne aspekty jego funkcjonowania. W terapii autyzmu w ramach metody HANDLE stosuje się w zasadę tzw. Łagodnego Wzmocnienia, która polega na tym, że w pracy z pacjentem zwraca się baczną uwagę na to, jak w danym momencie układ nerwowy pacjenta reaguje na wykonywane ćwiczenia. Wychodząc z założenia, iż układ sensoryczny osoby w spektrum autyzmu jest przeciążony, terapeuta musi zwracać uwagę i obserwować reakcje układu nerwowego badanego. Ze względu na specyficzne działanie zmysłów – jedne  działają słabo, a inne zbyt intensywnie celem terapii HANDLE jest przywrócenie równowagi tym zmysłom. Twórcy tej metody stwierdzili, że układ nerwowy ma określoną „pojemność”, która może ulegać zmianie w zależności od m.in. ilości bodźców, jakie do niego docierają. Jeżeli pojawiają się oznaki stresu w układzie nerwowym, należy natychmiast przerwać stymulację, by nie doszło do jego przeciążenia. Dzięki takiemu podejściu cały czas terapia przebiega w optymalnych dla układu nerwowego warunkach. Diagnostyka w programie HANDLE® polega na przeprowadzeniu oceny stanu układu nerwowego pacjenta. Następnie, po szczegółowym przeanalizowaniu wyników oceny, wykwalifikowany terapeuta opracowuje program terapeutyczny, składający się z szeregu specjalnych ćwiczeń dostosowanych do indywidualnych potrzeb pacjenta.