Miesiąc Autyzmu 2021

Agata Pieniążek Prezes Rzeszowskiego Stowarzyszenia SOLIS RADIUS
oraz
Krystyna Wróblewska Dyrektor Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie
organizują

Cykl bezpłatnych spotkań online pt.

ODCZAROWAĆ AUTYZM...

Honorowy Patronat objęli:
Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart
Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl
Prezydent Miasta Rzeszowa Marek Bajdak
Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch

Spotkanie 1

12 kwietnia - poniedziałek
godzina 16:30
Czym jest autyzm? Od obserwacji dysfunkcji rozwojowych do diagnozy
Rejestracja Zakończona

Spotkanie 2

19 kwietnia - poniedziałek
godzina 16:30
Czym należy się kierować przy wyborze placówki edukacyjnej dla dziecka z ASD / dziecka z orzeczeniem?
Rejestracja Otwarta

Spotkanie 3

26 kwietnia - poniedziałek
godzina 16:30
Nauczyciel, Rodzic, Specjalista czy dążyMY do wspólnego celu?
Rejestracja dostępna od 20 kwietnia

PRELEGENCI

Agata Pieniążek

Prezes Rzeszowskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych SOLIS RADIUS, pedagog specjalny, neurologopeda, terapeuta osób z ASD, certyfikowany diagnosta STAT TEST, ADOS-2, ADI-R, BOSCC, wykładowca w Instytucie Nauk Medycznych w Zakładzie Psychiatrii- Uniwersytet Rzeszowski, Superwizor placówek SOLIS RADIUS, długoletni szkoleniowiec i praktyk, twórca programów edukacyjnych dla dzieci z ASD oraz programów szkoleniowych dla kadry pedagogicznej w zakresie przygotowania do pracy z uczniem z ASD

dr n.med. Marzena Pelc-Dymon

Specjalista Pediatrii, Specjalista Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, prowadzi Dzienny Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej Dzieci i Młodzieży (RORE Rzeszów), wykładowca na studiach podyplomowych związanych z pedagogiką specjalną, współpracuje z Uniwersytetem Rzeszowskim (Zakład Psychiatrii)

Monika Zgraja

Sekretarz Rzeszowskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych SOLIS RADIUS, rzecznik podopiecznych z ASD i ich rodzin, organizator projektów, rodzic nastolatka z ASD

Magdalena Bogacz

pedagog specjalny w zakresie surdopedagogiki, 20 lat pracowała jako pedagog szkolny oraz terapeuta z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, z niepełnosprawnościami oraz uczniami ze spektrum autyzmu. Od kilku lat pracuje jako nauczyciel konsultant w Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie O/Tarnobrzeg. Prowadzi warsztaty, szkoleniowe rady pedagogiczne, wspomaga pracę nauczycieli współorganizujących kształcenie specjalne w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych

Dariusz Miziołek

mgr nauk o rodzinie, pedagog, coach, tutor, trener w wielu programach oświatowych adresowanych do nauczycieli, rodziców i dzieci; czynny nauczyciel z ponad 30 letnim stażem; jako pedagog, nauczyciel i nauczyciel konsultant od kilkunastu lat zajmuje się szczególnie pracą z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (szkolenia w MEN, ORE, APS); jest autorem programów dotyczących diagnozowania i potrzeb uczniów ze spe, współpracy nauczycieli, rodziców i środowiska, współpracuje z (URz i APS); prowadzi szkolenia dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz spe uczniów; prywatnie ojciec (troje dorosłych dzieci), dziadek (troje wnucząt)

Katarzyna Bukała-Litwin

nauczyciel fizyki i matematyki, edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, terapeuta dzieci i młodzieży z zaburzeniem ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi, certyfikowany trener umiejętności społecznych, Dyrektor pedagogiczny w Niepublicznej Specjalnej Szkole Podstawowej SOLIS RADIUS. Współpraca z uczelniami realizującymi studia podyplomowe w zakresie kształcenia specjalnego, prowadzenie szkoleniowych Rad Pedagogicznych oraz specjalistycznych szkoleń

Bożena Pasieka

ukończyła WSP w Rzeszowie na wydziale Matematyka. Pracowała jako nauczyciel, dyrektor gimnazjum, nauczyciel konsultant - kierownik projektu EFS w PCEN, ekspert ds. szkolnictwa w zakresie szkół gimnazjalnych w projekcie EFS. Ukończyła studia podyplomowe Wychowanie do życia w rodzinie, oraz kursy kwalifikacyjne Zarządzanie oświatą, Oligofrenopedagogika, Andragogika i inne różne formy doskonalenia zawodowego. Przez cztery lata uczyła w klasach integracyjnych, gdzie prowadziła zajęcia z uczniami ze spektrum autyzmu oraz prowadziła rewalidację dla uczniów z autyzmem, Opracowała innowację pedagogiczną. Jest autorką i współautorką kilku publikacji. Prowadziła wykłady i zajęcia na KUL, na studiach podyplomowych oraz organizowała szkolenia dla kadry kierowniczej województwa podkarpackiego i nauczycieli matematyki. Obecnie jest dyrektorem Wydziału Jakości i Zarządzania Edukacją w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Koordynuje pracą nadzoru pedagogicznego. Zdobyte w trakcie pracy zawodowej umiejętności koordynowania wielu jednoczesnych działań pozwalają jej na wykonywanie różnych zadań terminowo i efektywnie. Pracuje z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem. Za swoją pracę wyróżniona Srebrnym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Agnieszka Nazimek

pedagog specjalny, absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, terapeuta Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, terapeuta dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu, trener komunikacji PECS, terapeuta Integracji Sensorycznej, Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Ropczycach

Elżbieta Świder

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Mrowli, mgr resocjalizacji, pedagog specjalny, ukończone liczne kursy z zakresu pracy z dzieckiem z autyzmem, kształtowanie wizerunku szkoły, kod zachowania – jak zmieniać najtrudniejsze zachowania ucznia, mediacje rówieśnicze, współpracowała z Uniwersytetem Rzeszowskim, w zakresie prowadzenia zajęć na kierunku- pedagogika specjalna, współpraca z nauczycielami, rodzicami oraz instytucjami m.im PPP, MOPS, Sąd Rodzinny

Serdecznie Zapraszamy
Dyrektorów Placówek Edukacyjnych, Nauczycieli, Rodziców, Osoby ze Spektrum Autyzmu
i wszystkich zainteresowanych

IX Rzeszowskie Obchody Światowych Dni Autyzmu Kwiecień 2021

Przewiń do góry