MOPS Rzeszów – zadanie publiczne – Szkolenia specjalistyczne dla rodziców i terapeutów… – Umowa nr 11/2020 z 30 czerwca 2020r.

W dniu 30 czerwca 2020 roku Rzeszowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych SOLIS RADIUS w Rzeszowie podpisało z Gminą Miastem Rzeszów umowę nr 11/2020 o wsparcie zadania publicznego pod nazwą: „Szkolenia specjalistyczne dla rodziców (opiekunów) i terapeutów z zakresu terapii i rehabilitacji osób z zaburzeniami neurorozwojowymi – ze spektrum autyzmu (ASD) oraz zagadnień prawnych w tym obszarze”.

Termin realizacji zadania od 1 lipca 2020r. do 30 listopada 2020r.

W ramach zadania będą zrealizowane następujące działania:

– Szkolenie nr 1: „Pozytywna dyscyplina dla rodziców”;

– Szkolenie nr 2: „Czy leki szkodzą”;

– Szkolenie nr 4: „Leczenie medyczne ASD”;

– Szkolenie nr 5: „Odpowiedzialność prawna i zawodowa terapeutów – etyka pracy z osobą niepełnosprawną”;

– Szkolenie nr 6: „IPET i WOPFU – jak prawidłowo opracować”;

– Zakup specjalistycznych wydawnictw z zakresu terapii i rehabilitacji osób z całościowym zaburzeniami rozwoju.

 

KOORDYNATOR ZADANIA

MONIKA ZGRAJA

tel. 691 587 945