MOPS Rzeszów – zadanie publiczne – Szkolenia specjalistyczne dla rodziców i terapeutów… – Umowa nr 8/2021 z 14 kwietnia 2021r.

MOPS Rzeszów – zadanie publiczne – Szkolenia specjalistyczne dla rodziców i terapeutów… – Umowa nr 8/2021 z 14 kwietnia 2021r.

 

 

W dniu 14 kwietnia 2021 roku Rzeszowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych SOLIS RADIUS w Rzeszowie podpisało z Gminą Miastem Rzeszów umowę nr 8/2021 o wsparcie zadania publicznego pod nazwą: „Szkolenia specjalistyczne dla rodziców (opiekunów) i terapeutów z zakresu terapii i rehabilitacji osób z zaburzeniami neurorozwojowymi – ze spektrum autyzmu (ASD)”.

 

Termin realizacji zadania od 1 maja 2021r. do 30 listopada 2021r.

 

W ramach zadania będą zrealizowane następujące działania:

– Szkolenie nr 1: „Pozytywna dyscyplina dla rodziców” II stopień- część warsztatowa”;

– Szkolenie nr 2: „Rola psychiatry w procesie teraputycznym osób ze spectrum autyzmu”;

– Szkolenie nr 3: „Rodzeństwo osób z ASD –  jak wspierać i wychowywać”;

– Szkolenie nr 4: „Czy mowa jest komunikacją ?- wspieranie komunikacji osób z ASD, alternatywne sposoby komunikacji”;

– Szkolenie nr 5: „Zaburzenia sensoryczne- osiowy objaw autyzmu – główny obszar oddziaływań terapeutycznych”;

– Szkolenie nr 6: „Wpływ przetrwałych odruchów u osób z ASD- wpływ na ich funkcjonowanie”;

– Zakup specjalistycznych wydawnictw z zakresu terapii i rehabilitacji osób z całościowym zaburzeniami rozwoju.

 

KOORDYNATOR ZADANIA

MONIKA ZGRAJA

tel. 691 587 945