MOPS Rzeszów – zadanie publiczne – Szkolenia specjalistyczne dla rodziców i terapeutów… – Umowa nr 10/2017 z 19 maja 2017

MOPS Rzeszów – zadanie publiczne – Szkolenia specjalistyczne dla rodziców i terapeutów…  – Umowa nr 10/2017 z 19 maja 2017

rzwe

W dniu 19 maja 2017 roku Rzeszowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych SOLIS RADIUS podpisało z Gminą Miastem Rzeszów umowę nr 10/2017 o realizację zadania publicznego o których mowa w art. 16 ust 1 i 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Przedmiotem umowy jest zlecenie przez Gminę Miasto Rzeszów zadania publicznego pod tytułem: „Szkolenia specjalistyczne dla rodziców i terapeutów z zakresu terapii i rehabilitacji osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju (CZR) w terminie od 1 czerwca 2017 r. do 30 listopada 2017 r.

 

W ramach realizacji zadania będą zrealizowane następujące działania:

– Szkolenie nr 1: „Dlaczego komunikacja jest tak ważna?”;

– Szkolenie nr 2: „Jak pomóc wnukowi który ma spektrum autyzmu”;

– Szkolenie nr 3: „Zaburzenia sensoryczne: jak pomóc dziecku ze spektrum autyzmu / zabawy na bazie muzykoterapii”;

– Szkolenie nr 4: „PECS – komunikacja alternatywna drogą do komunikacji werbalnej”;

– Szkolenie nr 5: „Trudne zachowania – jak proaktywnie i reaktywnie pracować nad tymi zachowaniami”;

– Szkolenie nr 6: „Współpraca z rodzicami. Dlaczego to takie ważne?”;

– Zakup specjalistycznych wydawnictw z zakresu terapii i rehabilitacji osób z całościowym zaburzeniami rozwoju.

 

KOORDYNATOR ZADANIA

MONIKA ZGRAJA

tel. 691 587 945