MOPS Rzeszów – zadanie publiczne – Szkolenia specjalistyczne dla rodziców i terapeutów… – Umowa nr 11/2018 z 19 kwietnia 2018

rzweW dniu 19 kwietnia 2018 roku Rzeszowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych SOLIS RADIUS podpisało z Gminą Miastem Rzeszów umowę nr 11/2018 o realizację zadania publicznego o których mowa w art. 16 ust 1 i 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

Przedmiotem umowy jest zlecenie przez Gminę Miasto Rzeszów zadania publicznego pod tytułem: „Szkolenia specjalistyczne dla rodziców i terapeutów z zakresu terapii i rehabilitacji osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju (CZR) w terminie od 1 czerwca 2018 r. do 30 listopada 2018 r.

 

W ramach zadania będą zrealizowane następujące działania:

– Szkolenie nr 1: „Kiedy dziecko dojrzewa – seksualność osób z CZR”;

– Szkolenie nr 2: „Babcia i Dziadek – czy mogą być terapeutami?”;

– Szkolenie nr 3: „Jak radzić sobie z zachowaniami trudnymi”;

– Szkolenie nr 4: „Gary La Vignie – pozytywne podejście do trudnych zachowań”;

– Szkolenie nr 5: „Terapia – jak stworzyć skuteczny program terapeutyczny”;

– Szkolenie nr 6: „Dziecko z CZR – jak rozmawiać z dzieckiem o diagnozie”;

– Zakup specjalistycznych wydawnictw z zakresu terapii i rehabilitacji osób z całościowym zaburzeniami rozwoju.

 

KOORDYNATOR ZADANIA

MONIKA ZGRAJA

tel. 691 587 945