O nas

O NAS

Stowarzyszenie prowadzi działalność na obszarze województwa podkarpackiego w oparciu o własną bazę lokalową oraz lokale i obiekty wynajmowane w celu przeprowadzania terapii.

Zadania realizujemy przede wszystkim w oparciu o środki otrzymywane w ramach stosownych umów z:

  • Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu PARTNER, wspierającym projekty realizowane na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe;
  • Urzędem Miasta Rzeszów w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej;
  • Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w ramach Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu.

W oparciu o doświadczenia z realizacji powyższych umów wypracowaliśmy system realizacji zadań, który

w stopniu zadowalającym pozwala nam na prowadzenie działalności statutowej.

Usystematyzowaliśmy realizację zajęć w ramach terapii indywidualnej i grupowej poszerzając je corocznie o ilość godzin oraz nowe formy terapii.

Do prowadzenia zajęć zatrudniamy terapeutów o następujących kwalifikacjach:

  • terapeuta z licencją SYNAPSIS do prowadzenia terapii dzieci autystycznych,
  • oligofrenopedagog,
  • tyflopedagog,
  • psycholog,
  • fizjoterapeuta,
  • muzykoterapeuta,
  • hipoterapeuta.

Raz na jakiś czas organizujemy zajęcia dotyczące wybranych zagadnień z zakresu terapii i rehabilitacji, które są prowadzone przez odpowiedniego lekarza specjalistę lub terapeutę.

Ponadto ukierunkowujemy pracę terapeutów, którzy świadczą specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci będących pod opieką naszego stowarzyszenia.

Przewiń do góry