PFRON – Konkurs nr 13 – Umowa nr ZZO/000071/09/D

PFRON – Konkurs nr 13 – Umowa nr ZZO/000071/09/D

logo_PFRON_2011_rW dniu 18 marca 2014 roku Rzeszowskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych SOLIS RADIUS podpisało z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Umowę nr ZZO/000071/09/D o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Przedmiotem umowy jest zlecenie przez PFRON realizacji projektu dotyczącego następującego zadania:

– Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek pod nazwą Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS wykonywanego w terminie od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2017 r.

W ramach realizacji zadania projektu prowadzenie terapii i rehabilitacji będzie odbywało się za pomocą następujących form wsparcia określanych przez zespół terapeutów Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego:

Grupowe zajęcia terapeutyczno – edukacyjne wybranymi metodami.

Terapia zajęciowa.

Trening umiejętności społecznych i komunikacyjnych.

Trening kompetencji społecznych.

Indywidualne zajęcia terapeutyczno-edukacyjne.

Muzykoterapia.

Rytmika z elementami muzykoterapii.

Zajęcia logopedyczne.

Zajęcia rehabilitacyjne.

Zajęcia kinezjologiczno – rehabilitacyjne.

Gimnastyka korekcyjna z zajęciami sportowymi.

Terapia psychologiczno – pedagogiczna.

Zajęcia terapeutyczne na basenie.

Hipoterapia.

Grupy wsparcia dla rodziców.

Godziny otwarcia Ośrodka Terapeutycznego SOLIS RADIUS

PONIEDZIAŁEK -PIĄTEK 7:15 – 19:30

SOBOTA 8:00 – 14:00

Nabór do w/w projektu został już zakończony.

Za prawidłową realizację projektu odpowiadają:

KIEROWNIK ZADANIA

ARKADIUSZ SYPIEŃ

tel. 513 071 130

KOORDYNATOR ZAJĘĆ I GRUP TERAPEUTYCZNYCH

MONIKA ZGRAJA

tel. 691 587 945