Picture Exchange Communication System- PECS

Picture Exchange Communication System – PECS został opracowany w 1984 roku przez Lori Frost, MS, CCC / SLP i dr Andrew Bondy. Po raz pierwszy został użyty w programie Delaware Autistic Program.  Protokół i system PECS został oparty o podejście behawioralne Skinnera.

Co to jest PECS ® ?

Opracowany przez Andy Bondy, PhD i Lori Frost, MS, CCC-SLP

PECS to unikalny alternatywny / wspomagający system komunikacji opracowany w USA w 1985 r. Przez dr Andy’ego Bondy i Lori Frost, MS, CCC-SLP. PECS został po raz pierwszy wdrożony u dzieci w wieku przedszkolnym, u których zdiagnozowano autyzm w ramach programu Delaware Autism. Od tego czasu PECS został z powodzeniem wdrożony na całym świecie z tysiącami uczniów w każdym wieku, którzy mają różne wyzwania poznawcze, fizyczne i komunikacyjne. Protokół nauczania PECS został opracowany  na podstawie książki BF Skinnera, Verbal Behavior z wykorzystaniem szeroko pojętej analizy zachowania. W całym protokole stosowane są specyficzne strategie podpowiadania i wzmacniania, które prowadzą do niezależnej komunikacji, zawiera również procedury systematycznej korekcji błędów, aby promować uczenie się w przypadku wystąpienia błędu. Podczas nauki komunikacji z wykorzystaniem PECS nie stosuje się podpowiedzi werbalnych. Dzięki temu dziecko uczy się inicjować samodzielnie kontakt komunikacyjny oraz nabywa umiejętności bycia niezależnym podczas tej komunikacji. PECS składa się z sześciu faz i zaczyna się od nauczenia osoby, aby przekazała pojedynczy obraz pożądanego przedmiotu lub działania „partnerowi komunikacyjnemu”, który od razu odpowiada na prośbę wzmacniając ją określonym przedmiotem. Następnie system uczy rozróżniania obrazków i łączenia ich w zdania. W bardziej zaawansowanych fazach, dziecko uczy się używać modyfikatorów, odpowiadać na pytania i komentować. Podstawowym celem PECS jest nauczenie komunikacji funkcjonalnej. Celem (PECS) jest nauczenie dzieci z autyzmem szybkiego, samodzielnego i samoczynnego, funkcjonalnego systemu komunikacji.