Projekt – Poradnia Interwencji Kryzysowej SOLIS RADIUS

 

OPIS ZADANIA

Kierunek pomocy:

  1. ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Typ projektu: Prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła)
Nazwa zadania: Zadanie 4) prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych

Cel projektu: Przeciwdziałanie negatywnym skutkom wywołanym przez sytuację społeczną (np.: środowisko lokalne, szkoła, zakład pracy itp.), lub osobistą osoby niepełnosprawnej – mające na celu doprowadzenie tej osoby do stanu funkcjonowania psychospołecznego i/lub sytuacji społeczno- prawnej w jakim(-kiej) się znajdowała przed wystąpieniem ww. sytuacji kryzysowej.

Rodzaj projektu: Projekt roczny
Termin realizacji projektu:

  • – Rozpoczęcie 2024-04-01
  • – Zakończenie 2025-03-31

Charakter projektu: Ciągły
Zakres terytorialny projektu: Regionalny

PFRON – Konkurs 1/2023: Możemy więcej – Poradnia Interwencji Kryzysowej SOLIS RADIUS – Umowa nr UM/PW9/2024/2/O_PODKARPACKI/4324 z 9 maja 2024