Projekt – Poradnia Interwencji Kryzysowej SOLIS RADIUS

 

OPIS ZADANIA

Kierunek pomocy:

  1. ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Typ projektu: Prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła)
Nazwa zadania: Zadanie 4) prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych

Cel projektu: Przeciwdziałanie negatywnym skutkom wywołanym przez:
1) sytuację społeczną (np.: środowisko lokalne, pandemia, wojna w Ukrainie itp.) lub,
2) osobistą osoby niepełnosprawnej, mające na celu doprowadzenie tej osoby do stanu funkcjonowania psychospołecznego i/lub sytuacji społeczno- prawnej w jakim(-kiej) się znajdowała przed wystąpieniem ww. sytuacji kryzysowej;

Rodzaj projektu: Projekt roczny
Termin realizacji projektu:

  • Rozpoczęcie 2023-04-01
  • Zakończenie 2024-03-31

Charakter projektu: Ciągły
Zakres terytorialny projektu: Regionalny

PFRON – Konkurs 1/2022: Działamy razem – Poradnia Interwencji Kryzysowej SOLIS RADIUS – Umowa nr ZZO/000261/09/D z 13 lipca 2023