Projekt – Poradnia Interwencji Kryzysowej SOLIS RADIUS

 

OPIS ZADANIA

Kierunek pomocy:

  1. ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Typ projektu: Prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła)
Nazwa zadania: Zadanie 4) prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych
Cel projektu: Przeciwdziałanie negatywnym skutkom wywołanym przez pandemię koronawirusa:

  1. udzielanie długofalowej pomocy dla osób niepełnosprawnych u których wystąpiły zaburzenia w funkcjonowaniu związane z panującą w kraju pandemią koronawirusa;
  2. udzielanie informacji dla osób niepełnosprawnych dotyczących aktualnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa, możliwych zagrożeniach oraz dostępnej pomocy.

Rodzaj projektu: Projekt roczny
Termin realizacji projektu:

  • Rozpoczęcie 2022-04-01
  • Zakończenie 2023-03-31

Charakter projektu: Ciągły
Zakres terytorialny projektu: Regionalny

PFRON – Konkurs 1/2021: Sięgamy po sukces – Poradnia Interwencji Kryzysowej SOLIS RADIUS – Umowa nr ZZO/000220/09/D z 21 kwietnia 2022