PFRON – Konkurs 1/2020: Pokonamy bariery – Poradnia Interwencji Kryzysowej SOLIS RADIUS – Umowa nr ZZO/000203/09/D z 11 maja 2021

W dniu 11 maja 2021 roku Rzeszowskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych SOLIS RADIUS podpisało z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych umowę nr ZZO/000203/09/D o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Przedmiotem umowy jest zlecenie przez PFRON realizacji projektu pod nazwą Poradnia Interwencji Kryzysowej SOLIS RADIUS wykonywanego w terminie od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. którego celem jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom wywołanym przez pandemię koronawirusa tj.:

  1. udzielanie długofalowej pomocy dla osób niepełnosprawnych u których wystąpiły zaburzenia w funkcjonowaniu związane z panującą w kraju pandemią koronawirusa;
  2. udzielanie informacji dla osób niepełnosprawnych dotyczących aktualnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa, możliwych zagrożeniach oraz dostępnej pomocy.

Beneficjentami ostatecznymi projektu mogą być osoby niepełnosprawne, które przedstawią Wnioskodawcy (najpóźniej w dniu przystąpienia do projektu) aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów).

Wskazany warunek nie dotyczy beneficjentów ostatecznych, jeżeli wsparcie to polega na udzielaniu jednorazowych porad lub informacji (w tym drogą telefoniczną lub internetową).

Poradnia Interwencji Kryzysowej SOLIS RADIUS realizuje następujące formy wsparcia:

  1. wsparcie psychologiczno- pedagogiczne;
  2. konsultacje z lekarzem psychiatrą;
  3. wsparcie społeczno-prawne w zakresie udzielania informacji dotyczących aktualnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa, możliwych zagrożeniach oraz dostępnej pomocy

Osoby zainteresowane ww. wsparciem powinny zgłaszać potrzebę otrzymania wsparcia u koordynatora zadania.

Godziny funkcjonowania Poradni Interwencji Kryzysowej SOLIS RADIUS

  • PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK 10:00 – 19:30
  • SOBOTA 8:00 – 16:00

KOORDYNATOR ZADANIA

MONIKA ZGRAJA

tel. 691 587 945