Przedszkola

Stowarzyszenie SOLIS RADIUS prowadzi wzorcowe autorskie (według pomysłu superwizora placówek – Agaty Pieniążek) przedszkola specjalne. Nasze placówki funkcjonują od września 2011 roku.

Warunkiem przyjęcia ucznia  do przedszkola jest posiadanie przez Niego Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na autyzm (w tym Zespół Aspergera) wydanego na czas wychowania przedszkolnego. Opieką i edukacją obejmujemy około 70 uczniów.

Placówki są prowadzone według autorskiego programu terapeutycznego , zindywidualizowanego dla każdego dziecka, każde z dzieci jest pod opieką swojego terapeuty prowadzącego, który opracowuje zalecenia dla Rodziców do pracy w domu . Podczas pobytu w przedszkolach dzieci oprócz realizacji indywidualnego programu  terapii, uczestniczą w intensywnej terapii grupowej. Biorą też udział w treningu umiejętności społecznych, dostosowanym do możliwości i potrzeb każdego dziecka. Oprócz tego, prowadzone są zajęcia grupowe z treningu uwagi – Attention Autism Giny Davies.

Dzieci rozpoczynające pobyt i edukację w naszych placówkach są diagnozowane funkcjonalnie z użyciem autorskiego narzędzia, a następnie mają opracowany indywidualny plan terapeutyczny. Oprócz terapii indywidualnej i grupowej dzieci zgodnie z ustawą realizują podstawę programową. Podstawa programowa prowadzona jest według autorskiego programu, który powstał w oparciu o wieloletnie doświadczenie zespołu SOLIS RADIUS.

Praca terapeutyczna jest prowadzona pod superwizją.

W naszej pracy terapeutycznej wykorzystujemy metody uznawane na całym świecie:

 1. Stosowana Analiza Zachowania
 2. Terapia wg Stevena Wertza- Growing Minds
 3. Model pozytywnych oddziaływań- Proaktywne i Reaktywne Strategie wg Garego La Vigne
 4. Elementów RDI (Relationship Development Intervention)
 5. SI – Integracji Sensoryczno-motorycznej/ Programów Stymulacyjnych wg Ayres, Delacato,
 6. Attention Autism- Gina Davies- model rozwijania komunikacji poprzez uwagę.
 7. DIR- Developmental, Individual-differences, Relationship-based ( Model Rozwojowy uwzględniający Indywidualne Różnice, oparty na Budowaniu Relacji) , Metoda Floortime – prof. Stanleya Greenspan
 8. HANDLE-Judith Blustone
 9. VB-MAPP Marka Sundberga
 10. Picture Exchange Communication System- PECS
 11. Techniki i metody logopedyczne- rozwijające komunikację
 12. Trening Umiejętności Społecznych