ROPS Rzeszów – zadanie publiczne – Klub Sportowy SOLIS RADIUS – Umowa nr 72/2017 z 14 czerwca 2017

ROPS Rzeszów – zadanie publiczne – Klub Sportowy SOLIS RADIUS  – Umowa nr 72/2017 z 14 czerwca 2017

 

rops

W dniu 14 czerwca 2017 roku Rzeszowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych SOLIS RADIUS podpisało z Województwem Podkarpackim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Umowę nr 72/2017 o realizację zadania publicznego o której mowa w art. 16 ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

tytułem: „Klub Sportowy SOLIS RADIUS”

Przedmiotem umowy jest zlecenie przez ROPS Rzeszów zadania publicznego pod tytułem: „Klub Sportowy SOLIS RADIUS” w terminie od 16 czerwca 2017 r. do 30 listopada 2017 r.

W ramach realizacji zadania będą zrealizowane następujące działania:

– treningi w sekcji pływackiej od lipca do listopada 2017 r.;

– treningi w sekcji piłkarskiej od lipca do listopada 2017 r.;

– treningi w sekcji gimnastyki korekcyjnej z elementami aikido od lipca do września 2017 r.;

– treningi w sekcji jazdy konnej z elementami hipoterapii od czerwca do listopada 2017 r.;

– Spartakiada Wakacyjna w lipcu i sierpniu 2017 r.;

– Bal Mistrzów w końcowej fazie realizacji zadania;

 

KOORDYNATOR ZADANIA

MONIKA ZGRAJA

tel. 691 587 945

OBSŁUGA REALIZACJI ZADANIA

ARKADIUSZ SYPIEŃ

tel. 513 071 130