Sprawozdania merytoryczne i finansowe

2022


Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Bilans
Rachunek zysków i strat
Informacja dodatkowa
Sprawozdanie merytoryczne

 

2021


Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Bilans
Rachunek zysków i strat
Informacja dodatkowa
Sprawozdanie merytoryczne

 

2020


Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Bilans
Rachunek zysków i strat
Informacja dodatkowa
Sprawozdanie merytoryczne

 

 

2019


Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Bilans
Informacja dodatkowa
Rachunek zysków i strat
Sprawozdanie merytoryczne

 

2018


Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Bilans
Informacja dodatkowa
Rachunek zysków i strat
Sprawozdanie merytoryczne

 

2017


Sprawozdanie merytoryczne
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Bilans
Informacja dodatkowa
Rachunek zysków i strat


 

2016


Bilans (mikro)
Informacje ogólne
Informacje uzupełniające do bilansu
Rachunek zysków i strat (dla nieprowadzących działalności gospodarczej)
Sprawozdanie merytoryczne

 

2015


Bilans
Informacje ogólne
Informacje uzupełniające do bilansu
Rachunek zysków i strat (dla nieprowadzących działalności gospodarczej)
Sprawozdanie merytoryczne

 

2014


Bilans
Informacje ogólne
Informacje uzupełniające do bilansu
Rachunek zysków i strat (dla nieprowadzących działalności gospodarczej)
Sprawozdanie merytoryczne

 

2013


Bilans uproszczony
Informacja dodatkowa
Rachunek wyników
Sprawozdanie merytoryczne

 

2012


Bilans uproszczony
Informacja dodatkowa
Rachunek wyników
Sprawozdanie merytoryczne

 

2011


Bilans uproszczony
Informacja dodatkowa
Rachunek wyników
Sprawozdanie merytoryczne