01_Wprowadzenie do sprawozdania finansowego2023_NIW