Stosowana Analiza Zachowania

Wykorzystuje procedury, które wywodzą się z praw rządzących zachowaniem, aby dzięki nim uczyć potrzebnych do niezależnego życia, adekwatnych społecznie umiejętności oraz niwelować problemy istotne społecznie. Stosowana Analiza Zachowania jest metodą opartą na dowodach naukowych. Metoda ta charakteryzuje się tym, iż jest :     stosowana,  behawioralna ,  analityczna , technologiczna , koncepcyjnie systematyczna, efektywna,  przynosząca zgeneralizowane skutki. Dzięki stosowanej analizie skupiamy się na zachowaniu, które chcemy zmienić. Skupiamy się na tych zachowaniach, które są przede wszystkim niezbędne do prawidłowego funkcjonowania społecznego. Analizujemy zachowanie dziecka i szukamy zależności pomiędzy wydarzeniami a tym zachowaniem, opracowujemy na tej bazie procedury, które odnoszą się do zasad kierujących zachowaniem. Efekty podejmowanych interwencji są bezpośrednio mierzone, a na podstawie pomiarów podejmowane są decyzje dotyczące sposobów oddziaływań, mających na celu przede wszystkim pomoc podopiecznemu w osiąganiu sukcesów. Główny nacisk kładziemy również na to, by każda umiejętność była generalizowana na wszystkie obszary funkcjonowania dziecka. SAZ bardzo porządkuje wszystkie oddziaływania związane z pracą nad zachowaniem i pozwala w pełni nad nim pracować.