Szkolenie

Stowarzyszenie SOLIS RADIUS zaprasza na szkolenie:

STOSOWANA ANALIZA ZACHOWANIA

kurs III stopniowy terapii behawioralnej.

Prowadzące:

mgr Agnieszka Rajs-Glazar,

mgr Teresa Mayer


INFORMACJE O SZKOLENIU

UWAGA: W przypadku gdy sytuacja epidemiologiczna nie pozwoli na przeprowadzenie szkolenia w formie stacjonarnej zostanie ono przeprowadzone online.

Planowany czas:

45 godzin wykładowych (45 minutowe)

3 spotkania: sobota, niedziela

WYKAZ MODUŁÓW

I Moduł

Podstawy naukowe Stosowanej Analizy Zachowania

Procesy behawioralne rządzące ludzkim i nie tylko ludzkim zachowaniem.

Systemy wzmocnień – jak je tworzyć, rozwijać i wycofywać.

Zasady wczesnej interwencji behawioralnej.

Jak uczyć czyli podstawowe techniki behawioralne.

II Moduł

Teoria w praktyce- warsztaty dotyczące technik behawioralnych.

Behawioralne techniki kształtowania umiejętności komunikacyjnych.

Jak tworzyć efektywne programy terapeutyczne – diagnoza funkcjonalna jako podstawa IPT.

Uczenie samoobsługi, rozwijanie samodzielności oraz trening czystości. Kształtowanie umiejętności zabawy i konstruktywnego, aktywnego wypoczynku

Jak utrzymywać efekty terapii – techniki generalizacji.

III Moduł

Strategie skutecznej integracji. Funkcjonalna analiza zachowań.

Definicja zachowań deficytowych oraz nadmiarów behawioralnych.

Strategie radzenia sobie z zachowaniami trudnymi.

Techniki terapii zachowań kompulsywnych oraz fobicznych.

Dokumentowanie procesu terapeutycznego


Miejsce:

Budynek Stowarzyszenia SOLIS RADIUS w Rzeszowie ulica Goździkowa 11


Terminy szkolenia:


UWAGA: Z przyczyn organizacyjnych ulegają zmianie terminy poszczególnych stopni kursu.

Edycja styczeń, luty, marzec 2021 odbędzie się w formie ONLINE!

I stopień – sobota, niedziela

9 styczeń 2021 – godzina 9:00 – 15:00  30 styczeń 2021 – godzina 9:00 – 15:00

10 styczeń 2021 – godzina 9:00 – 15:00  31 styczeń 2021 – godzina 9:00 – 15:00

II stopień – sobota, niedziela

30 styczeń 2021 – godzina 9:00 – 15:00  20 luty 2021 – godzina 9:00 – 15:00

31 styczeń 2021 – godzina 9:00 – 15:00  21 luty 2021 – godzina 9:00 – 15:00

III stopień – sobota, niedziela

20 luty 2021 – godzina 9:00 – 15:00  6 marzec 2021 – godzina 9:00 – 15:00

21 luty 2021 – godzina 9:00 – 15:00  7 marzec 2021 – godzina 9:00 – 15:00


Odpłatność:

UWAGA: Z okazji 100 edycji kursu cena za stopień zostaje obniżona z 450,00 PLN do 300,00 PLN za stopień.

450,00 PLN 300,00 PLN (trzysta złotych) za jeden stopień

1350,00 PLN 900,00 PLN (dziewięćset złotych) za cały trzystopniowy kurs

Wpłaty za I stopień w kwocie 300,00 zł (trzysta złotych) prosimy dokonać do 1  stycznia 2021. w biurach placówek Stowarzyszenia  lub na rachunek bankowy:

      Stowarzyszenie SOLIS RADIUS
      Saska 56, 35 – 630 Rzeszów
      nr konta:  48 1540 1131 2113 6207 2850 0018
      z dopiskiem: Imię, nazwisko i data szkolenia

Wpłaty za pozostałe stopnie prosimy dokonać odpowiednio:

za II stopień do 14 stycznia 2021 roku,

a za III stopień do 10 lutego 2021 roku.

Na terenie Budynku Stowarzyszenia SOLIS RADIUS  obowiązuje obuwie zamienne!!!

Zapisy i informacje szczegółowe:

Monika Zgraja

691 587 945

Po telefonicznej rezerwacji miejsca prosimy o wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego oraz o wysłanie na adres mailowy: m.zgraja@solisradius.pl bądź złożenie go w biurze Stowarzyszenia.

POBIERZ FORMULARZ

Przewiń do góry