Terapia grupowa

Terapia grupowa

Zajęcia odbywają się w grupach 4- 6 osobowych prowadzonych przez dwóch terapeutów. Ich celem jest rozwijanie m.in. umiejętności wspólnej zabawy i komunikacji z rówieśnikami , nawiązywania  i podtrzymywania kontaktu, radzenia sobie w sytuacjach przegranej, oczekiwania na swoją kolej, odmowy czy dokuczania. Na zajęcia grupowe beneficjentów kwalifikują terapeuci prowadzący ich terapię indywidualną ( terapeuci pracujący lub współpracujący z SOLIS RADIUS), tak aby oddziaływania terapeutyczne, zarówno indywidualne, jak i grupowe były ze sobą ściśle powiązane. Daje to możliwość, w zależności od potrzeb,   wypracowania poszczególnych umiejętności  oraz przepracowania trudności podczas terapii indywidualnej  a następnie  zgeneralizowanie ich w bezpiecznych warunkach zajęć grupowych.  Zajęcia grupowe odbywają się w stałych grupach rówieśniczych zorganizowanych od września do czerwca,   zarówno w postaci  pojedynczych  zajęć  dwugodzinnych  jak i  bloków połączonych zajęć. Stowarzyszenie posiada profesjonalną  bazę lokalową zapewniającą możliwość prowadzenia zajęć  na najwyższym poziomie .

W czasie intensywnych obostrzeń w pandemii zajęcia są prowadzone drogą ON-LINE na optymalnej jakości platformach z możliwością pełnej interakcji.

Rodzaje zajęć :

  • Trening Umiejętności Społecznych
  • Trening Kompetencji Społecznych
  • Grupowe Wybranymi Metodami
  • Terapia Zajęciowa Grupowa
  • Gimnastyka Korekcyjna Grupowa
  • Muzykoterapia Grupowa

 

Terapia ta może się odbywać w ramach:

  • Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Solis Radius
  • Ośrodka Terapeutycznego  Solis Radius