Terapia integracji sensorycznej

Terapia integracji sensorycznej

Terapia integracji sensorycznej wygląda trochę jak zabawa z dzieckiem, ale jest to zabawa „naukowa”, przez którą układ nerwowy i mózg uczą się właściwego reagowania na bodźce zewnętrzne.
Atmosfera zabawy sprzyja zaangażowaniu dziecka w aktywności oraz osiąganiu większych i szybszych postępów.

Na terapie Integracji Sensorycznej zarówno  w formie stacjonarnej jak i w formie programów stymulacyjnych przyjmowane są dzieci tylko po diagnozie zrobionej wcześniej w Stowarzyszeniu Solis Radius.

Zajęcia terapeutyczne mogą się odbywać  w formie:

  • Stacjonarnej w specjalnie przystosowanym gabinecie  od 2 do 4 razy w miesiącu  (w zależności od potrzeb dziecka),  zajęcia trwają 60 min,
    (Zajęcia prowadzi  wykwalifikowany terapeuta integracji sensorycznej  ale też co ważne w przypadku dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu terapeuta zachowań. Podczas specjalnie dobranych, indywidualnie  do dziecka zabaw ruchowych, odbywających się w pomieszczeniu specjalnie do tego przystosowanym i wyposażonym w odpowiedni sprzęt do stymulacji  układów: przedsionkowego, proprioceptywnego, dotykowego, wzrokowego, słuchowego i węchowego dziecko w naturalny sposób poprzez zabawę i ćwiczenia wyrównuje deficyty w obrębie poszczególnych układów zmysłów. Podczas zajęć dziecko jest kierowane i prowadzone do wykonywania aktywności sprzyjających minimalizowaniu jego deficytów rozwojowych. Stopień trudności tych zadań stopniowo wzrasta w miarę czynionych przez dziecko postępów. Zadania, które terapeuta daje dziecku, nie mogą być ani za łatwe, ani zbyt trudne. W terapii nie powinny występować niepowodzenia dziecka, a każde ćwiczenie powinno kończyć się sukcesem. Ważnym aspektem pracy jest motywacja podopiecznego tak, aby chętnie uczestniczył w zajęciach. Odgrywa ona dużą rolę przy doborze aktywności. Niektórym dzieciom terapeuta pozostawia wiele swobody przy doborze zabaw i ćwiczeń, innym proponuje aktywności specjalnie dla nich wyselekcjonowane. Dzieci są zachęcane do inicjowania i aktywnego uczestnictwa w zabawach. Terapia jest zazwyczaj dla dziecka dobrą zabawą, ale wymaga też od niego dużego zaangażowania i często sporego wysiłku. Rolą terapeuty jest umiejętne przygotowanie zajęć, tak aby zachęcić i poprowadzić dziecko do aktywności, nawet wtedy, gdy zabawy ćwiczenia powodują niechęć lub lęk. Zajęcia odbywają się w obecności rodzica.)
  • Programu stymulacyjnego przygotowanego indywidualnie dla dziecka  przez terapeutę SI zestawu ćwiczeń   do codziennego wykonywania  z rodzicem  w domu – opracowany na podstawie diagnozy,

 

Cennik:

Terapia SI w gabinecie – zajęcia 60 min. – 100 złotych

Opracowanie i programu (45min zajęcia , 45 min pisanie programu) – 150 złotych.