Terapia wg. Stevena Wertza – Growing Minds

Podstawowym elementem podejścia Growing Minds, stworzonego i  stosowanego przez     Stevena Wertza, jest przekonanie, że dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu najlepiej i najszybciej rozwijają się wówczas, kiedy zaspokojone są ich specjalne potrzeby społeczne, edukacyjne i medyczne. Zamiast wysiłków, nakierowanych na próby dostosowania dzieci do określonych programów, w podejściu tym kładzie się nacisk na dostosowanie programów do dziecka indywidualnych mocnych stron, trudności, zainteresowań i umiejętności. Growing Minds Autism Program ten  integruje metody edukacyjne, oparte na zabawie i zorientowane na relacje. W swojej pracy Steven łączy podejście behawioralne (analiza behawioralna) oraz podejście bardziej empatyczne, kochające (loving approach) opierające się na budowaniu przywiązania, relacji. Jest ono bardzo uporządkowane i ze względu na podłoże analizy behawioralnej udokumentowane. Podejście to pozwala na wykorzystanie potencjału dziecka i na bazie analizy takie oddziaływanie terapeutyczne, które w sposób jasny pozwala na osiągnięcie wybranych umiejętności.