Testy

Badanie
ADOS-2

ADOS-2 jest to wystandaryzowane narzędzie/protokół wykorzystywane w diagnozowaniu osób z podejrzeniem zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD). Równocześnie jest jednym z najpopularniejszych na świecie i najwyżej cenionych narzędzi diagnostycznych stosowanych w rozpoznawaniu ASD.