Uchwała Zarządu Stowarzyszenia SOLIS RADIUS w sprawie zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa

Aktualizacja 14.04.2020

Szanowni Rodzice.

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 9 kwietnia 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  informujemy, iż zajęcia w formie zdalnego nauczania, w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym SOLIS RADIUS przy ulicy Strażackiej 12 D, Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym SOLIS RADIUS 2 przy ulicy Saskiej 54 i 56, Niepublicznym Przedszkolu Specjalnym SOLIS RADIUS przy ulicy Goździkowej 11 oraz Niepublicznej Specjalnej Szkole Podstawowej SOLIS RADIUS przy ulicy Goździkowej 11, będą  przedłużone do 26 kwietnia 2020 roku.

Zajęcia w formie kształcenia na odległość będziemy kontynuować na zasadach przygotowanych i wdrożonych w tygodniach wcześniejszych.

Z poważaniem

Zarząd Stowarzyszenia SOLIS RADIUS