Władze Stowarzyszenia

WŁADZE STOWARZYSZENIA

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA: jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, stanowią go członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz delegaci kół terenowych stowarzyszenia.
ZARZĄD
STOWARZYSZENIA
:
PREZES

WICEPREZES

SEKRETARZ

SKARBNIK

Agata PIENIĄŻEK

Jacek Józef BABIS

Monika ZGRAJA

Arkadiusz SYPIEŃ

KOMISJA REWIZYJNA STOWARZYSZENIA: PRZEWODNICZĄCY

ZASTĘPCA

SEKRETARZ

CZŁONEK

Łukasz CZAPOR

Aldona BASISTA

Bernarda ŁĄTKA

Rafał RÓŻAŃSKI