Władze Stowarzyszenia

WŁADZE STOWARZYSZENIA

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA: jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, stanowią go członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz delegaci kół terenowych stowarzyszenia.
ZARZĄD
STOWARZYSZENIA
:
PREZES

WICEPREZES

SEKRETARZ

SKARBNIK

CZŁONKOWIE ZARZĄDU

Agata PIENIĄŻEK

Jacek Józef BABIS

Monika ZGRAJA

Arkadiusz SYPIEŃ

Łukasz CZAPOR

KOMISJA REWIZYJNA STOWARZYSZENIA: PRZEWODNICZĄCY

CZŁONEK KOMISJI

Włodzimierz CUPRYŚ

Adrianna PACZOSA,
Joanna CICHOŃ

Przewiń do góry