Zapytanie ofertowe z dnia 12 sierpnia 2016 r.

Zapytanie ofertowe z dnia 12 sierpnia 2016 r. na częściową realizację zamówienia przeprowadzenia zajęć terapii psychologiczno – pedagogicznej

Zapytanie ofertowe z dnia 12 sierpnia 2016 r. na częściową realizację zamówienia przez wykonawców polegającego na przeprowadzaniu zajęć terapii psychologiczno – pedagogicznej dla beneficjentów objętych wsparciem zgodnie projektem pn. „Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS”, współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu XIII, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie numer ZZO/000071/09/D z dnia 18 marca 2014 r.

Zapytanie ofertowe – POBIERZ