Zapytanie ofertowe z dnia 24 maja 2018 r. na częściową realizację zamówienia przeprowadzenia zajęć rehabilitacyjnych.

Zapytanie ofertowe z dnia 24 maja 2018 r. na częściową realizację zamówienia przez wykonawców polegającego na przeprowadzaniu zajęć rehabilitacyjnych dla beneficjentów objętych wsparciem zgodnie z projektem pn. „Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu 2/2016, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie numer ZZO/000125/09/D z dnia 22 czerwca 2017 r.

Zapytanie ofertowe – pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – rehab_2018-05-24

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o bezstronności – rehab_2018-05-24

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o ub. emer-rent. – rehab_2018-05-24

Informacja dotycząca zakończenia postępowania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia