Zapytanie ofertowe z dnia 27 marca 2018 r. na częściową realizację zamówienia przeprowadzenia wybranych zajęć terapeutycznych.

Zapytanie ofertowe z dnia 27 marca 2018 r. na częściową realizację zamówienia przez wykonawców polegającego na przeprowadzaniu wybranych zajęć terapeutycznych dla beneficjentów objętych wsparciem zgodnie z projektem pn. „Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu 2/2016, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie numer ZZO/000125/09/D z dnia 22 czerwca 2017 r.

Zapytanie ofertowe – pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – zaj.terap_2017-03-27

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o bezstronności – zaj.terap_2017-03-27

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o ub. emer-rent. – zaj.terap_2017-03-27

 

Informacja dotycząca zakończenia postępowania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia