Zapytanie ofertowe z dnia 29 maja 2018 r. na częściową realizację zamówienia przeprowadzenia form wsparcia w zakresie terapii zajęciowej.

Zapytanie ofertowe z dnia 29 maja 2018 r. na częściową realizację zamówienia przez wykonawców polegającego na przeprowadzaniu form wsparcia w zakresie terapii zajęciowej dla beneficjentów objętych wsparciem zgodnie z projektem pn. „Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu 2/2016, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie numer ZZO/000125/09/D z dnia 22 czerwca 2017 r.

Zapytanie ofertowe – pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – terap.zajęć_2018-05-29

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o bezstronności – terap.zajęć_2018-05-29

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o ub. emer-rent. – terap.zajęć_2018-05-29

Informacja dotycząca zakończenia postępowania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia