Załącznik nr 4_2023-11_nr1 – wykaz wykonanych audytów – PRZYKŁAD