Załącznik nr 4_2023-11_nr2 – wykaz wykonanych audytów – PRZYKŁAD