Zapytanie ofertowe z dnia 03 stycznia 2022 r.

Zapytanie ofertowe z dnia 03 stycznia 2022 r. na realizację zamówienia przez wykonawców polegającego na zakupie zestawu sprzętowego do prowadzenia terapii metodą A. Tomatisa dla beneficjentów objętych wsparciem zgodnie z projektem pn. „Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS”, współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu 1/2020, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie numer ZZO/000204/09/D z dnia 11 maja 2021 r.

Zapytanie ofertowe – pobierz
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – tomatis_2022-01-03
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o bezstronności – TOMATIS_2022-01-03

Aktualizacja 19.01.2022

Informacja dotycząca zakończenia postępowania ofertowego

Aktualizacja 15.02.2022

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia