Zapytanie ofertowe z dnia 05 stycznia 2022 r.

Zapytanie ofertowe z dnia 05 stycznia 2022 r. na częściową realizację zamówienia przez wykonawców polegającego na przeprowadzeniu wybranych zajęć terapeutycznych na basenie dla beneficjentów objętych wsparciem zgodnie z projektem pn. „Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS”, współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu 1/2020, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie numer ZZO/000204/09/D z dnia 11 maja 2021 r.

Zapytanie ofertowe – pobierz
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – basen_2022-01-05
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o bezstronności – basen_2022-01-05
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o ub. emer-rent. – basen_2022-01-05

Aktualizacja 17.01.2021

Informacja dotycząca zakończenia postępowania ofertowego

Aktualizacja 25.01.2021

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia