Zapytanie ofertowe z dnia 12 października 2020 r

Zapytanie ofertowe z dnia 12 października 2020 r. na częściową realizację zamówienia przez wykonawców polegającego na przeprowadzaniu zajęć terapii zajęciowej dla beneficjentów objętych wsparciem zgodnie z projektem pn. „Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu 1/2018, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie numer ZZO/000156/09/D z dnia 29 kwietnia 2019 r.

Zapytanie ofertowe – pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy_2020-10-12

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o bezstronności_2020-10-12

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o ub. emer-rent._2020-10-12

Informacja dotycząca zakończenia postępowania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia