Zapytanie ofertowe z dnia 20 maja 2021 r.

Zapytanie ofertowe z dnia 20 maja 2021 r. na częściową realizację zamówienia przez wykonawców polegającego na przeprowadzaniu form wsparcia w zakresie treningu kompetencji społecznych, treningów umiejętności społecznych oraz terapii psychologiczno-pedagogicznej dla beneficjentów objętych wsparciem zgodnie z projektem pn. „Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu 1/2020, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie numer ZZO/000204/09/D z dnia 11 maja 2021 r.

00-Zapytanie ofertowe – TUS,TKS,psycho_2021-05-20-1
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – TUS,TKS,psycho_2021-05-20-1
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o bezstronności – TUS,TKS,psycho_2021-05-20-1
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o ub. emer-rent. – TUS,TKS,psycho_2021-05-20-1

Informacja dotycząca zakończenia postępowania
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia