Zapytanie ofertowe z dnia 20 stycznia 2020 r.

Zapytanie ofertowe z dnia 20 stycznia 2020 r. na częściową realizację zamówienia przez wykonawców polegającego na przeprowadzaniu form wsparcia w zakresie treningu kompetencji społecznych, treningów umiejętności społecznych oraz terapii psychologiczno-pedagogicznej dla beneficjentów objętych wsparciem zgodnie z projektem pn. „Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu 1/2018, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie numer ZZO/000156/09/D z dnia 29 kwietnia 2019 r.

Zapytanie ofertowe – TUS,TKS,psycho_2020-01-20 – POBIERZ
Formularz ofertowy – TUS,TKS,psycho_2020-01-20 – POBIERZ
Oświadczenie o bezstronności – TUS,TKS,psycho_2020-01-20 – POBIERZ
Oświadczenie o ub. emer-rent. – TUS,TKS,psycho_2020-01-20 – POBIERZ

Informacja dotycząca zakończenia postępowania
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia