Zapytanie ofertowe z dnia 21 marca 2016 r. na wynajęcie niecki basenowej dla instruktora terapeuty i osoby niepełnosprawnej.

Zapytanie ofertowe z dnia 21 marca 2016 r. na wynajęcie niecki basenowej dla instruktora terapeuty i osoby niepełnosprawnej celem zabezpieczenia realizacji zajęć terapeutycznych na basenie dla beneficjentów objętych wsparciem zgodnie z projektem pn. „Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu XIII, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie numer ZZO/000071/09/D z dnia 18 marca 2014 r.

 

Zapytanie ofertowe – POBIERZ