Zapytanie ofertowe z dnia 23 września 2022 r.

Zapytanie ofertowe z dnia 23 września 2022 r. na częściową realizację zamówienia przez wykonawców polegającego na wybranych zajęć terapeutycznych dla beneficjentów objętych wsparciem zgodnie z projektem pn. „Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS”, współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu 1/2020, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie numer ZZO/000204/09/D z dnia 11 maja 2021 r.

Zapytanie ofertowe – pobierz
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – zajęcia terap_2022-09-23
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o bezstronności – zajęcia terap_2022-09-23
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o ub. emer-rent. – zajęcia terap_2022-09-23

Informacja dotycząca zakończenia postępowania ofertowego

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia