Zapytanie ofertowe z dnia 28 października 2021 r. – audyt zewnętrzny

Zapytanie ofertowe z dnia 28 października 2021 r. na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn. „Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu 1/2020, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie numer ZZO/000204/09/D z dnia 11 maja 2021 r.

Zapytanie ofertowe_AUDYT – pobierz
Załącznik nr 1_2021-10 – Wytyczne do audytu
Załącznik nr 1_2021-10 – Wytyczne do audytu_OŚW
Załącznik nr 2_2021-10 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 3a_2021-10 – oświadczenie o bezstronności – podmiot
Załącznik nr 3b_2021-10 – oświadczenie o bezstronności – osoba
Załącznik nr 4_2021-10 – wykaz wykonanych audytów – PRZYKŁAD
Załącznik nr 4_2021-10 – wykaz wykonanych audytów
Załącznik nr 5_2021-10 – wykaz osób do audytu – PRZYKŁAD
Załącznik nr 5_2021-10 – wykaz osób do audytu
Załącznik nr 6_2021-10 – umowa audytu

Aktualizacja z dnia 16 listopada

Informacja dotycząca zakończenia postępowania ofertowego

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia