Zmiana wysokości składki rocznej w 2019 roku

Wysokość składki członkowskiej podstawowej (rocznej) na rok 2019 wynosi: 140zł pozostałe wysokości składek pozostają bez zmian.

Podstawa: Uchwała Zarządu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia głównych zadań statutowych do realizacji w roku 2019 oraz bieżących spraw organizacyjnych.