Zmiana zasad prowadzenia zajęć grupowych i indywidualnych w ramach Ośrodka Terapeutycznego SOLIS RADIUS oraz Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej SOLIS RADIUS.

Rzeszów 3.11.2020r.

Szanowni Państwo

W związku z sytuacją epidemiczną w Kraju i coraz większą liczbą zakażeń wirusem Sars-Cov-2 , a także wzrostem sezonowych zachorowań, mając na celu potrzebę wdrażania działań osłonowych i zapobiegania rozprzestrzeniania się jakichkolwiek infekcji  wśród personelu oraz osób uczestniczących w zajęciach grupowych oraz ich rodzin  od dnia 03 listopada 2020r. do 15 listopada 2020r. wdraża się następujące postanowienia:

  1. Zawiesza się realizację zajęć grupowych realizowanych w sposób stacjonarny i przechodzi się na realizację terapii w sposób zdalny w: Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej SOLIS RADIUS oraz Ośrodku Terapeutycznym SOLIS RADIUS
  2. Zajęcia indywidualne w następujących komórkach organizacyjnych:
    • Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna  SOLIS RADIUS
    • Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS
    • usługi w ramach Odpłatnej Działalności Pożytku Publicznego

    mogą być realizowane w sposób stacjonarny pod warunkiem, że stan zdrowia  terapeuty (specjalisty) oraz beneficjenta i osób wspólnie z nim zamieszkujących nie budzi żadnych zastrzeżeń. W zajęciach terapeutycznych może uczestniczyć tylko jeden zdrowy rodzic (opiekun). w przypadku niemożliwości zachowania wymienionych warunków zajęcia terapeutyczne można zrealizować tylko w sposób zdalny

Bieżące sprawy oraz niezbędne informacje mogą Państwo uzyskać pod numerem telefonu: 691 587 945 Monika Zgraja
lub e-mailowo: m.zgraja@solisradius.pl

W sytuacjach kryzysowych związanych z osobami z ASD będących podopiecznymi Stowarzyszenia: 504 384 300  Agata Pieniążek – wsparcie i terapia
lub e-mailowo: a.pieniazek@solisradius.pl

Przewiń do góry