Zasady prowadzenia zajęć grupowych i indywidualnych w ramach Ośrodka Terapeutycznego SOLIS RADIUS oraz Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej SOLIS RADIUS.

Rzeszów 7.01.2021r.

Oświadczenie pierwszy raz – Ankieta – POBIERZ

Szanowni Państwo

Informujemy, że Zarząd Rzeszowskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych SOLIS RADIUS w Rzeszowie od dnia 7 stycznia 2021 r. wdrożył następujące postanowienia dotyczące realizacji zajęć w nw. komórkach organizacyjnych:

  • – Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS;
  • – Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna  SOLIS RADIUS;
  • – usługi w ramach Odpłatnej Działalności Pożytku Publicznego.
    1. Powraca się do realizacji zajęć grupowych realizowanych w sposób stacjonarny i dopuszcza się ich realizację w sposób hybrydowy (tj.: w zajęciach stacjonarnych przewiduje się też uczestnictwo części beneficjentów w sposób zdalny; w określonych sytuacjach formy wsparcia będą realizowane całościowo w sposób zdalny);
    2. Formy wsparcia indywidualne będą realizowane nadal w sposób stacjonarny lub zdalny.

Warunki uczestnictwa w formach wsparcia:

  • Stan zdrowia  terapeuty (specjalisty) oraz beneficjentów i osób wspólnie z nim zamieszkujących nie może budzić żadnych zastrzeżeń.
  • W przypadku niemożliwości zachowania wymienionych warunków zajęcia terapeutyczne można zrealizować tylko w sposób zdalny.

Bieżące sprawy oraz niezbędne informacje mogą Państwo uzyskać pod numerem telefonu: 691 587 945 Monika Zgraja
lub e-mailowo: m.zgraja@solisradius.pl

W sytuacjach kryzysowych związanych z osobami z ASD będących podopiecznymi Stowarzyszenia: 504 384 300  Agata Pieniążek – wsparcie i terapia
lub e-mailowo: a.pieniazek@solisradius.pl