IX Rzeszowskie Obchody Światowych Dni Autyzmu – Kwiecień 2021

Cykl spotkań „Odczarować Autyzm…”

Spotkanie 1 – 12.04.2021

W poniedziałek 12.04.21 odbyło się pierwsze spotkanie z naszego cyklu „Odczarować autyzm”. Spotkanie inauguracyjne otworzyła Pani Wojewoda Ewa Leniart oraz Podkarpacki Kurator Oświaty Pani Małgorzata Rauch, w towarzystwie Dyrektor Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli- Pani Krystyny Wróblewskiej oraz Wiceprezesa Rzeszowskiego Stowarzyszenia SOLIS RADIUS- Pana Jacka Babisa. Wydarzenie to, było poświęcone wprowadzeniu słuchacza w specyfikę funkcjonowania osoby z ASD, poruszone zostały zagadnienia: m.in. obserwacji dziecka, wczesnej interwencji oraz analizie ścieżki diagnostycznej. Wysłuchaliśmy rozmowy dwóch ekspertów: dr n.med. M.Pelc-Dymon-lekarz psychiatrii dzieci i młodzieży oraz Agaty Pieniążek – Prezesa Rzeszowskiego Stowarzyszenia SOLIS RADIUS I wieloletniego praktyka w zakresie diagnozy i terapii dzieci i osób z ASD. Nasi Prelegenci dyskutowali na temat najważniejszych działań od momentu wykrycia zaburzeń w rozwoju do postawienia konkretnej diagnozy. Spotkanie miało charakter rozmowy dwóch „mądrych głów”, które podzieliły się swoim doświadczeniem w obszarze obserwacji, diagnozy oraz wspomagania środowiska domowego z perspektywy lekarza diagnosty i terapeuty- diagnosty.

Spotkanie 2 – 19.04.2021

W poniedziałek 19.04.21 odbyło się drugie spotkanie z cyklu „Odczarować autyzm”. Spotkanie otworzyła Dyrektor Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli – Pani Krystyna Wróblewska oraz Wiceprezes Rzeszowskiego Stowarzyszenia SOLIS RADIUS – Pan Jacek Babis. Wydarzenie to, poświęciliśmy tematyce wyboru placówki edukacyjnej dla ucznia z ASD. Wysłuchaliśmy rozmowy osób, które doskonale znają specyfikę kształcenia osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – zarówno od strony prawnej jaki i praktycznej. Byli to przedstawiciele placówek specjalnych i ogólnodostępnych: Dyrektor Publicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Ropczycach – Pani Agnieszka Nazimek, Dyrektor Wydziału Jakości i Zarządzania Edukacją w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie – Pani Bożena Pasieka oraz Pani Elżbieta Świder – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mrowli. W rozmowie uczestniczyli również: wieloletni praktycy w zakresie diagnozy, terapii i edukacji dzieci i osób z ASD: Agata Pieniążek, dr n. med. Marzena Pelc-Dymon, oraz pedagog specjalny Magdalena Bogacz, pedagog Dariusz Miziołek i Monika Zgraja-rodzic nastolatka z ASD, który ma już za sobą wszystkie etapy edukacji dziecka i konkretne doświadczenie kształcenia specjalnego w szkołach ogólnodostępnych. Prelegenci dyskutowali na temat najważniejszych działań: od momentu otrzymania przez dziecko orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego do wyboru konkretnej placówki. Czym się kierować, na co zwracać uwagę- na to pytanie odpowiedź już znamy.

Spotkanie 3 – 26.04.2021

Nauczyciel- Rodzic- Specjalista- czy dążyMY do wspólnego celu?
26.04.2021r. odbyło się trzecie i zarazem ostatnie spotkanie w ramach IX Rzeszowskich Obchodów Światowych Dni Autyzmu z cyklu „Odczarować autyzm…”. Na wstępie pragniemy podziękować za objęcie patronatem naszego wydarzenia: Pani Wojewodzie Ewie Leniart, Marszałkowi Województwa Podkarpackiego Panu Władysławowi Ortylowi, Prezydentowi Miasta Rzeszowa oraz Podkarpackiej Kurator Oświaty -Pani Małgorzacie Rauch. Dziękujemy również naszym lokalnym mediom: Radiu Via i Radiu Rzeszów oraz Nowinom i portalowi nowiny24.
Podczas wczorajszego spotkania podsumowaliśmy miesiąc wiedzy o autyzmie oraz przedstawiliśmy plan współpracy Rzeszowskiego Stowarzyszenia SOLIS RADIUS z Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli, przy wsparciu Collegium Humanum – Głównej Szkoły Menedżerskiej. Warto tu wspomnieć, iż przedstawiciele wymienionych placówek: Dyrektor PCEN Krystyna Wróblewska, Prorektor Collegium Humanum ds. Filii w Rzeszowie – Pani Izabela Kulaga oraz Prezes Rzeszowskiego Stowarzyszenia SOLIS RADIUS Pani Agata Pieniążek podpisały porozumienie o współpracy na poziomie stworzenia miejsca, w którym będzie kształcona przyszła i obecna kadra nauczycieli i specjalistów do realizowania kształcenia specjalnego. Z tego miejsca w imieniu ww. placówek już dziś zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszych szkoleń i autorskich studiów podyplomowych w zakresie edukacji i terapii ucznia ze spektrum autyzmu. Zajęcia będą prowadzone przez wieloletnich praktyków, lekarzy i specjalistów, którzy oprócz wiedzy teoretycznej prezentują konkretne doświadczenie.
Trzecie spotkanie poświęciliśmy zagadnieniom kształcenia specjalnego, współpracy na linii szkoła/przedszkole- środowisko domowe ucznia, przygotowanie do współpracy w zespole. Analizowaliśmy kształcenie specjalne z różnych perspektyw. Z perspektywy gabinetu terapeuty prowadzącego, gabinetu lekarza psychiatrii, perspektywy placówki i perspektywy rodzica. Dyskutowano o tym, iż określenie i realizowanie potrzeb ucznia, rodzica i zespołu, to bardzo ważne zadanie dla każdej ze stron. Stworzenie i zrealizowanie kształcenia specjalnego dostosowanego do indywidualnych potrzeb ucznia to istotny czynnik we współpracy wszystkich środowisk. Rozmowa była prowadzona m.in. na temat najważniejszych działań od momentu postawienia diagnozy przez wpłynięcie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego do placówki, poprzez odpowiednie przygotowanie i działania zespołu nauczycieli i specjalistów- do poprawnego realizowania celów edukacyjnych i terapeutycznych przez ucznia- prawidłowo stymulowanego przez środowisko szkolne, terapeutyczne i domowe.
Na zakończenie spotkania jasno wybrzmiało stwierdzenie, że wszyscy dążyMY do jednego celu edukacji i terapii osób z ASD. Współpraca wszystkich środowisk to podstawa spójnych oddziaływań edukacyjno- terapeutycznych. Zarówno Rodzice, środowisko terapeutyczne, medyczne, szkolne i społeczne ma w perspektywie szeroko zakrojoną pomoc i wsparcie osób z ASD. Głównym celem jest takie oddziaływanie, by osoba z ASD bez względu na trudności i ograniczenia wykorzystywała swój potencjał i miała godne miejsce w społeczeństwie.